Autoškola Karen Tylová - nejčastější otázky

Co je obsahem kurzu ?

Standardní individuální kurz skupiny B

Kurz má dvě základní složky - teoretickou výuku a praktický výcvik. Teoretická výuka zahrnuje podle zákona celkem 11 vyučovacích hodin. U individuálních kurzů se nejedná o žádné suchopárné přednášky, ale spíše konzultace, přičemž je kladen důraz na samostatnou přípravu klientů. V hodinách teorie se Vám v potřebné míře dostane vysvětlení všech záhad, souvisejících nejen s předpisy o provozu vozidel na silnicích, ale i s ovládáním a údržbou vozidla, se zásadami bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy. Hodiny teorie probíhají individuálně v dohodnutých termínech a v praxi jsou velmi často připojovány k hodinám jízd, což klientům šetří čas. Při hodinách teorie podáváme klientům zdarma základní občerstvení. Během praktického výcviku absolvujete v autoškole celkem 28 vyučovacích hodin jízd. Výcvik začínáme na autocvičišti, kde získáte první zkušenosti za volantem, a teprve po zvládnutí základních úkonů vyjíždíme do provozu. První cesty povedou za Prahu nebo do ulic s minimálním provozem, postupně přidáváme na obtížnosti tak, abyste při ukončení kurzu byli schopni samostatné bezpečné jízdy i v městském provozu. V případě potřeby je možné základní počet hodin jízd rozšířit.

Kurz s rozšířenou výukou teorie

Jedná se o individuální kurz, ve kterém je výuka teorie (zejména pravidel silničního provozu) rozšířena o 10 vyučovacích hodin. Hodiny teorie jsou sjednávány v individuálním režimu dle potřeb a možností klienta. Průběh praktického výcviku je totožný se standardním kurzem. Kurz s rozšířenou výukou teorie je vhodný zejména pro klienty, kteří dávají při studiu přednost osobnímu kontaktu s učitelem před samostatnou přípravou.

Kurzy pro cizince

Současná legislativa umožňuje cizincům získat v Česku řidičský průkaz. Výuka, výcvik i zkoušky zájemců probíhají v naší autoškole celé v cizím jazyce. V naší autoškole zajišťujeme tradičně velmi kvalitní kurzy ve francouzštině,angličtině, němčině, maďarštině a ruštině. Teoretická část závěrečných zkoušek probíhá ze asistence soudního překladatele.

Expresní kurzy

Náplň těchto kurzů je obsahově totožná s klasickými individuálními kurzy, avšak výuka i výcvik jsou velmi intenzívní a probíhají podle potřeby denně včetně sobot a nedělí. Doba trvání expresní výuky a výcviku je nejméně 15 dní a vzhledem ke své náročnosti předpokládá velkou osobní zainteresovanost ze strany klienta. Účastníci expresního kurzu mají přednost nejen v teoretické i praktické výuce před žáky standardního kurzu, ale i ve volbě termínu zkoušek. Termín zkoušek si mohou domluvit již při zahájení.

Kdy je možné kurz zahájit?

Vzhledem k individuální formě veškerých kurzů, pořádaných naší autoškolou, je možné se k výcviku přihlásit prakticky kdykoliv. Kurz jsme schopni zahájit i pro jednotlivého klienta!

Jak dlouho kurz trvá?

Délka trvání individuálních kurzů není nikde stanovena. Ze zákona je omezena pouze doba trvání výuky a výcviku ode dne zahájení ke dni ukončení na 18 měsíců a lhůta pro vykonání zkoušek je 6 měsíců od ukončení výcviku. Pro zájemce, kteří potřebují získat řidičský průkaz rychleji, nabízíme možnost absolvování expresního kurzu.

Kdy probíhá výuka teorie a jízdy?

Výuka probíhá každý den včetně víkendů od 7 do 22 hodin. Jednotlivé hodiny výuky či výcviku si lze dohodnout na jakýkoli termín v tomto rozmezí.

Kde začínají a končí hodiny jízd?

Hodiny praktického výcviku zpravidla začínáme a ukončujeme před učebnou autoškoly v Dejvicích, po dohodě se žákem je však možno přistavit vozidlo k výcviku na jiné místo.

Na jakých vozidlech probíhá výcvik?

V současné době v naší autoškole používáme vozidla:
Toyota Corolla, Toyota Yaris, Škoda Felicia.

Jak probíhají zkoušky? Jsou těžké?

Po ukončení kurzu přistoupíte k závěrečné zkoušce, která se skládá ze tří částí - zkoušky z pravidel, praktické jízdy a ovládání a údržby vozidla. Všechny tři části závěrečné zkoušky probíhají v jeden den v prostorách autoškoly.

Nejprve absolvujete písemný test z pravidel silničního provozu. Se zkušebními testy budete mít možnost se dokonale seznámit v naší autoškole. Cizinci, kteří absolvovali výuku v cizím jazyce budou zkoušku z pravidel skládat ústně za přítomnosti překladatele.

Zkouška z praktické jízdy probíhá v okolí autoškoly, tzn. v ulicích a prostředí, které důvěrněb poznáte již při cvičných jízdách. Při zkoušce je potřeba předvést samostatnou a bezpečnou jízdu bez dopravních přestupků, což to je přesně to, na co je každý žák připravován po celou dobu výcviku. Při zkoušce Vás tedy nebude čekat nic nového ani nečekaného, a není tedy potřeba mít jakékoli obavy.

Zkouška z ovládání a údržby vozidla je ústní, nikoli praktická a stačí prokázat základní znalost řešení problémů, se kterými se může v praxi setkat každý běžný uživatel osobního automobilu. Seznam odpovědí na zkušení otázky je k dispozici v naší autoškole, takže této zkoušky se nemusí bát ani sebevětší technický antitalent.

Po úspěšném absolvování všech tří částí závěrečné zkoušky Vám řidičský průkaz vystaví okresní úřad v místě Vašeho trvalého bydliště.

Jaké pomůcky budu potřebovat k absolvování autoškoly?

Pro absolvování autoškoly Vám bude stačit jakákoli učebnice pro autoškoly určená pro skupinu B. Kvalitní, vyzkoušené učebnice jsou k dostání přímo v naší kanceláři. Vypracované odpovědi k přípravě na zkoušku z ovládání a údržby vozidla obdržíte v naší autoškole ZDARMA.

Jak budu hradit kurzovné?

Kurzovné je možné uhradit buď v hotovosti nebo převodem na účet. Je možné platit kurzovné na splátky? Ano, kurzovné je možné zaplatit ve splátkách a to bez navýšení ceny.

Musím na trenažér?

Výcvik na trenažérech již není povinný ; lze jím pouze nahradit část výcviku v autě. Podle našich zkušeností však představuje výcvik přímo v automobilu, a to již od úplných začátků, pro žáka mnohem větší přínos. Trenažery šetří autoškole auta i peníze, ale pro žáka nepředstavují tu správnou kvalitu. Proto v naší autoškole trenažéry nepoužíváme.

Jak je to s odpovědností za případné škody, které se při výcviku mohou stát?

V naší autoškole žák nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat v souvislosti s jeho výcvikem. Prostory autoškoly i cvičná vozidla jsou pojištěny proti všem běžným rizikům. Mimo to jsou naši klienti při hodinách výcviku kryti nadstandardním připojištěním.

Jaká je věková hranice pro vstup do autoškoly a získání řidičáku?

Žadatel o řidičské oprávnění skupiny B musí ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhnout věku 18 let. Zahájit kurz však může již před dosažením tohoto věku.

K čemu opravňuje získané řidičské oprávnění skupiny B ?

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel nebo jízdních souprav (např. vozidlo s přívěsem) o celkové hmotnosti do 3500 kg s nejvýše 9 místy k sezení včetně řidiče. (Pro představu: Škoda Felicia má celkovou hmotnost cca 1500 kg a do celkové hmotnosti 3500 kg se vejdou i velké dodávkové automobily typu Ford Tranzit nebo Fiat Ducato). Dále opravňuje k řízení traktorů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost neřevyšuje 3 500 kg. Řidičské oprávnění skupiny B neopravňuje k řízení motocyklů.

Podle jakých pravidel autoškoly vykonávají svojí činnost?

Činnost autoškol je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb., ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 167 Ministerstva dopravy a spojů ze dne 19.4.2002.