Autoškola Karen Tylová - školení řidičů

Školení řidičů provádíme i v anglickém i francouzském jazyce

Podrobit se školení řidičů, případně přezkoušení jsou povinny všechny osoby, které v souvislosti s výkonem své práce řídí motorová vozidla. Nemusí tedy jít pouze o řidiče z povolání.

Školení a přezkoušení ostatních řidičů, tzv. řidičů "referentů"

Zák č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště a pravidelně ověřovat jejich znalost. Dle § 273 se mezi tyto předpisy řadí mimo jiné i dopravní předpisy.

Povinnost školení se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

| Platnost školení i přezkoušení: 1 rok |

Poradenství při dopravních nehodách

Součástí všech typů školení je vždy diskuze účastníků na téma řešení konkrétních situací, se kterými se v provozu setkávají, doplněná podle potřeby vysvětlením dalších otázek, souvisejících s dopravní problematikou.

Školení řidičů se mohou konat dle dohody v učebně autoškoly nebo v prostorách klienta.

Školení je vhodné doplnit provedením školy smyku, příp. dalšími vzdělávacími programy, vedoucími ke snížení nehodovosti.