Autoškola Karen Tylová - ceník

Ceny zahrnují:

Kurzovné se platí převodem na účet vedený u Raiffeisenbank
(č.ú. 2703190217/5500), nebo v hotovosti při zahájení kurzu (podání přihlášky).

Hodina praktické jízdy nad základní rozsah 750 Kč
Storno poplatek 2000 Kč
Neomluvený prostoj ( 24 hodin předem ) 250 Kč

Kurzovné je možné rozložit až do čtyř splátek bez navýšení ceny!

Pro školy i další instituce nabízíme možnost uzavření rámcových dohod o poskytování slev kurzovného.

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy:

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč

Opakované zkoušky z odborné způsobilosti:

Zkouška PPV 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč

Polatek není součástí ceny kurzovného.

Opravné zkoušky:

PPPK (předpisy o provozu na pozemních komunikacích) 300 Kč
PJ (praktická jízda) 500 Kč

Kondiční jízdy

1 vyučovací hodina (45 minut)
po-pá
víkendy a svátcích
v cizím jazyce

800 Kč
1 000 Kč
800 Kč
Kondiční jízda na automatu800 Kč
Množstevní slevy dle dohody

Povinná školení řidičů

Školení řidičů osobních vozidel do 3500 kg celkové hmotnosti, tzv. „referentská školení“, školení řidičů z povolání mimo školení řidičů dle zák. č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. účastník 1000 Kč
Každý další účastník 300 Kč