Autoškola Karen Tylová - ceník

Ceny zahrnují:

Kurzovné se platí buďto převodem na účet vedený u Raiffeisenbank
(č.ú. 2703190217/5500), nebo v hotovosti při zahájení kurzu (podání přihlášky).

Ceník - od 1. 12. 2020

Skupinové slevy
(již od dvou osob přihlášených společně)
až 1 000 Kč
na osobu
Hodina praktické jízdy nad základní rozsah 750 Kč
Storno poplatek 2000 Kč
Neomluvený prostoj ( 24 hodin předem ) 250 Kč

Kurzovné je možné rozložit až do čtyř splátek bez navýšení ceny!

Pro školy i další instituce nabízíme možnost uzavření rámcových dohod o poskytování slev kurzovného.

Správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy:

První zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč

Opakované zkoušky z odborné způsobilosti:

Zkouška PPV 100 Kč
Praktická jízda 400 Kč

Polatek není součástí ceny kurzovného.

Opravné zkoušky:

PPPK (předpisy o provozu na pozemních komunikacích) 300 Kč
PJ (praktická jízda) 500 Kč

Kondiční jízdy

1 vyučovací hodina (45 minut)
po-pá
víkendy a svátcích
v cizím jazyce

800 Kč
800 Kč
800 Kč
Kondiční jízda na automatu800 Kč
Množstevní slevy dle dohody

Povinná školení řidičů

Školení řidičů osobních vozidel do 3500 kg celkové hmotnosti, tzv. „referentská školení“, školení řidičů z povolání mimo školení řidičů dle zák. č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1. účastník 1000 Kč
Každý další účastník 300 Kč